На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

За наведени период нема приказаних  резултата мерења концентрација сусупрендованих честица на мерном месту Градски парк.