На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.01.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PМ10 на мерном месту Градски парк.

2023-01-08 09:00:00    97.1

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-01-08 09:00:00    52.77