На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерном месту Градски парк у 21:00 од 514.71 ug.m-3.

Tоком истог периода је евидентирана прекорачење концентрације суспендованих честица на мерном месту Градски Парк величине ПМ 10 од 115.94 ug.m-3.