На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 07.11.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица.
PM10 PM2.5
7.11.2023 08:00 61.11 28.52