На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 07.10.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.

  PM 10 PM 2.5
2023-10-07 09:00:00 55.63 29.69