На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.10.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
10/7/2022 8:00 55.23 25.42
10/7/2022 9:00 59.57 28.82