На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
2021-10-07 12:00:00 74.75 37.56
2021-10-07 13:00:00 243 47.4
2021-10-07 14:00:00 141.21 29.23