На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 (ug.m-3)  на мерном месту Градски парк.

PM10
2021-09-07 07:00:00 65.56
2021-09-07 08:00:00 55.14
2021-09-07 10:00:00 82.84
2021-09-07 11:00:00 96.85
2021-09-07 12:00:00 80.78
2021-09-07 13:00:00 99.60
2021-09-07 14:00:00 118.25
2021-09-07 15:00:00 89.94
2021-09-07 16:00:00 137.42
2021-09-07 17:00:00 104.64
2021-09-07 18:00:00 64.40