На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Институт.

2021-08-07 06:00:00 578.32

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.

2021-08-07 08:00:00 56.74