На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксид.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ 10  на мерном месту Градски Парk.
2021-07-07 08:00:00 54.85 19.41
2021-07-07 16:00:00 60.63 12.75