На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.06.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица   на мерном месту Градски Парк
pm10 pm2,5
6/7/2022 12:00 63.14 15.3
6/7/2022 13:00 58.67 14.55
6/7/2022 15:00 51.59 14.4
6/7/2022 16:00 58.79 15.58
6/7/2022 17:00 74.77 18.92
6/7/2022 18:00 70.73 17.47
6/7/2022 19:00 56.67 18.94
6/7/2022 22:00 87.44 72.96