На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.05.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10    pm2,5
5/7/2022 7:00 60.45 18.1
5/7/2022 8:00 58.29 17.03
5/7/2022 9:00 53.31 16.8
5/7/2022 10:00 42.43 14.69
5/7/2022 11:00 77.09 18.8
5/7/2022 12:00 57 14.45
5/7/2022 13:00 62.2 15.07
5/7/2022 14:00 74.05 17.48
5/7/2022 15:00 90.68 20.29
5/7/2022 16:00 77.45 21.44