На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида

Брезоник Градски парк Институт Кривељ Слатина
5/7/2021 0:00 34.03 553.13 252.09 13.74 8.82
5/7/2021 7:00 295.6 1255.17 16.23 31.52 41.53

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном
месту Градски Парк

ПМ 10 ПМ 2.5
5/7/2021 7:00 116.79 31.52