На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  величине ПМ10
2023-04-07 20:00:00 68.39 43.85
2023-04-07 21:00:00 59.95 43.55
2023-04-07 22:00:00 69.42 44.19
2023-04-07 23:00:00 70.31 35.01