На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 7.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано сатно прекорачење концетрације  сумпордиоксида на мм Градски парк у 4:00 и износи 867,76 [ug.m-3]
 
У посматраном периоду евидентирана су прекорачења концентрација честица величине ПМ10 на мм Г.Парк,  а која су приказана у следећој табели:
                         
  ПМ10  ПМ2,5
2020-04-07 01:00:00 50.86 22.12
2020-04-07 04:00:00 55.94 33.6
2020-04-07 07:00:00 99.05 31.02
2020-04-07 08:00:00 119.14 35.87
2020-04-07 09:00:00 97.28 37.4
2020-04-07 10:00:00 76.16 27.02
2020-04-07 11:00:00 70.62 20.47
2020-04-07 12:00:00 55.85 13.99
2020-04-07 13:00:00 87.24 17.38
2020-04-07 14:00:00 96.25 20.04
2020-04-07 16:00:00 88.99 18.49
2020-04-07 17:00:00 96.64 21.23
2020-04-07 18:00:00 157.47 27.32
2020-04-07 19:00:00 133.17 33.11
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст