На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.03.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 и PM 2.5 на мерном месту Градски парк.