На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида:

Градски Парк Институт Брезоник Кривељ

2021-03-07

08:00:00

402.24 245.6 142.83

95

2021-03-07

09:00:00

302.22 93.99 945.01

140.93

2021-03-07

10:00:00

53.59 32.06 514.36

54.16

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк:

2021-03-07

07:00:00

92.39 31.21

2021-03-07

08:00:00

129.25 50.33

2021-03-07

09:00:00

58.48 30.58

2021-03-07

18:00:00

  88.53  31.38