На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода није евидентирано прекорачења концентрације суспендованих честица ПM 10 и ПM 2.5 на мерном месту Градски парк.