На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  07.01.2024. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
7.1.2024 00:00 74.44 52.73
7.1.2024 05:00 55.1 26.89
7.1.2024 06:00 58.78 31.73
7.1.2024 07:00 60.15 39.01
7.1.2024 08:00 55.75 40.75
7.1.2024 14:00 51.76 51.17