На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ 10 за период усредњавања од 24 сата, на мерном месту Градски Парк.