На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 07.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ 10 за период усредњавања од 24 сата, на мерном месту Градски Парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст