На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-12-06 07:00:00    88.83
2023-12-06 08:00:00    55.34

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-12-06 15:00:00    38.44