На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст