На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине ПМ10 на мерном месту Градски Парк.