На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано
прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-10-06 09:00:00 86.26

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано je прекорачење.

2022-10-06 09:00:00 31.64