На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
6.10.2021 00:00 53.17 23.28
6.10.2021 11:00 57.38 19.1
6.10.2021 12:00 60.67 18.97
6.10.2021 13:00 115.03 31.04
6.10.2021 14:00 97.05 27.63
6.10.2021 15:00 63.07 22.31
6.10.2021 16:00 51.74 20.49
6.10.2021 17:00 63.31 25.71
6.10.2021 18:00 61.83 22.82
6.10.2021 19:00 51.31 15.6
6.10.2021 21:00 93.75 20.33