На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 6.9.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерном месту Градски парк.

  Г.Парк
 2020-09- 06   03:00:00 532.91
2020-09-06    06:00:00 385.77
2020-09- 06   08:00:00 487.48