На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на следећим мм:

Градски парк Институт Кривељ Брезоник

2020-09-06 07:00:00

1407.1 2.68 1119.65

10.6

2020-09-06 08:00:00 1407.59 3.88 715.56

505.48

2020-09-06 09:00:00

131.28 52.79 127.92

420.03

2020-09-06 19:00:00 578.42 4.71 19.9

14.69

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ 10 на мерном месту Градски парк:

2020-09-06

08:00:00

52.56

35.41

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст