На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пrекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
                                                    pm10      pm 2,5
2022-08-06 07:00:00 110.43 33.65
2022-08-06 08:00:00 56.05 18.69