На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.06.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном
месту Градски Парк.
PM 10 PM 2.5
6.6.2021 07:00 50.34 18.88
6.6.2021 08:00 64.77 23.67