На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.05.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10    pm2,5
5/6/2022 10:00 51.09 17.69
5/6/2022 11:00 50.13 17.86
5/6/2022 12:00 63.76 19.23
5/6/2022 13:00 65.26 18.61
5/6/2022 14:00 67.95 18.19
5/6/2022 15:00 75.85 19.51
5/6/2022 16:00 63.43 17.75
5/6/2022 17:00 68.94 19.71
5/6/2022 18:00 54.77 14.04