На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

Институт Кривељ Градски парк Брезоник Слатина
2021-05-06 17:00:00 16.02 8.26 515.61 7.48 7.63
2021-05-06 18:00:00 14.19 7.92 1320.76 7.81 7.31
2021-05-06 19:00:00 14.08 8.42 961.81 8.98 7.68
2021-05-06 23:00:00 52.82 8.73 844.12 18.45 6.76

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.