На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.04.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Брез. Г.Парк Инст. Крив. Слат.
6.4.2022 08:00 411.49 535.05 27.75 26.79 65.7
6.4.2022 09:00 456.25 41.67 17.21 50.39 28.jan
   
 
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
ПМ10 ПМ2,5
6.4.2022 07:00 68.82 28.38
6.4.2022 08:00 240.31 83.13
6.4.2022 09:00 61.27 18.67
6.4.2022 17:00 96.18    21.04
6.4.2022 18:00 68.36 13.51
6.4.2022 19:00 63.84 16.25
6.4.2022 20:00 55.52 16.31
6.4.2022 21:00 50.34 16.64