На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

 

Градски парк

Институт

2021-04-06

08:00:00

1371.89

506.65

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

 

ПМ 10

ПМ 2.5

2021-04-06

08:00:00

81.77

40.03

2021-04-06

15:00:00

53.01