На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида.
 
  У посматраном периоду евидентирано је прекорачење концентрације суспендованих честица на мм Градски парк:
 
2020-04-06 00:00:00 63.84 28.28
2020-04-06 01:00:00 67.98 24.23
2020-04-06 02:00:00 109 28.13
2020-04-06 03:00:00 55.03 25.44
2020-04-06 04:00:00 64.11 27.68
2020-04-06 05:00:00 62.17 29.21
2020-04-06 07:00:00 73.68 26.6
2020-04-06 08:00:00 186.39 38.88
2020-04-06 09:00:00 168.5 37.1
2020-04-06 10:00:00 184.44 38.85
2020-04-06 11:00:00 191.1 39.06
2020-04-06 12:00:00 124.29 29.46
2020-04-06 13:00:00 81.78 21.51
2020-04-06 14:00:00 136.77 26.82
2020-04-06 15:00:00 122.66 29.68
2020-04-06 16:00:00 80.93 21.76
2020-04-06 17:00:00 92.84 23.83
2020-04-06 18:00:00 155.47 32.39
2020-04-06 19:00:00 142.36 29.01
2020-04-06 20:00:00 62.94 18.16
2020-04-06 21:00:00 48.24 16.24
2020-04-06 22:00:00 51.67 17.77
2020-04-06 23:00:00 50.12 22.13
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст