На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.03.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa је евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 и PM 2.5 на мерном месту Градски парк.

2024-03-06 03:00:00    62.65    32.61
2024-03-06 04:00:00    94.76    28
2024-03-06 10:00:00    53.13    49.21
2024-03-06 15:00:00    52.63    48.79