На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 06.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-06 07:00:00 58.76
2023-03-06 08:00:00 94.05

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2023-03-06 08:00:00 39.87
2023-03-06 19:00:00 38.42
2023-03-06 20:00:00 35.78