На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк

2022-03-06 01:00:00 *69.34* *56.15*