На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 06.03.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида. На мерном месту Градски парк је измерено прекорачење концентрације суспендованих честица величине ПМ 10 које је износило 60  ug.m-3  док концентрације честица величине ПМ 2,5 нису прелазиле дозвољене концентрације.
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст