На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  06.01.2024. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
6.1.2024 08:00 52.24 19.41
6.1.2024 10:00 103.75 56.58
6.1.2024 15:00 77.97 51.46
6.1.2024 16:00 88.78 58.46
6.1.2024 17:00 56.9 34.6
6.1.2024 18:00 51.22 31.maj
6.1.2024 22:00 76.86 38.11
6.1.2024 23:00 65.28 31.84