На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk
PM10 PM2.5
2020-12-05 15:00:00 54.37 37.24