На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.11.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода на мерном месту Градски Парк.ниjе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
5.11.2022 15:00 60.43 38.98
5.11.2022 16:00 81.69 43.89