На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Г.парк Инст
11/5/2021 9:00 81.01 406.23 6.98 523.39

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине ПМ10 на мерном месту Градски Парк.

2021-11-05 08:00:00 64.07 44.16
2021-11-05 09:00:00 65.55 44.52
2021-11-05 10:00:00 44.15 27.96
2021-11-05 11:00:00 53.88 27.71
2021-11-05 12:00:00 56.84 27.44
2021-11-05 13:00:00 59.26 28.67
2021-11-05 14:00:00 81.33 32.59