На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан 05.10.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Таком истог периода на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.