На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

 
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
2021-10-05 08:00:00 70.23 34.6
2021-10-05 09:00:00 72.06 34.66
2021-10-05 11:00:00 92.77 21.87
2021-10-05 12:00:00 70.91 20.98
2021-10-05 13:00:00 137.29 28.77
2021-10-05 14:00:00 166.49 30.94
2021-10-05 15:00:00 183.06 49.58
2021-10-05 16:00:00 147.34 45.91
2021-10-05 17:00:00 179.56 45.44
2021-10-05 18:00:00 93.21 25.17
2021-10-05 19:00:00 67.5 22.77
2021-10-05 20:00:00 70.86 28.78
2021-10-05 21:00:00 57.99 20.76
2021-10-05 22:00:00 58.63 21.33
2021-10-05 23:00:00 52.47 21.06
2021-10-06 00:00:00 53.17 23.28