На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Брез. Инст. Г.Парк
5.9.2021 07:00 12.63 720.64 9.3 16.16 367.95
5.9.2021 08:00 454.79 47.88 10.2 41.58 315.06
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парk.
5.9.2021 07:00 77.49 33.15
5.9.2021 08:00 91.24 32.65
5.9.2021 17:00 75.68 15