На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
5.8.2022 07:00 95.84 28.5
5.8.2022 08:00 51.09 16.76