На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Брезоник.

5.8.2021 13:00 359.17
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
5.8.2021 07:00 109.38
5.8.2021 11:00 61.58
5.8.2021 12:00 74.88
5.8.2021 22:00 54.75