На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 04.07.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-07-05 07:00:00 59.07
2022-07-05 08:00:00 135.71

Суспендоване честице PM2.5 на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење.
2022-07-05 08:00:00 39.37