На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 05.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксид.
                                 Brezonik  G.park  Institut   Krivelj   Slatina

2021-07-05 08:00:00 453.77 638.4 608.14 51.34 11.9
2021-07-05 09:00:00 397.07 257.99 212.43 23.4 12.95

 

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине на мерном месту Градски Парk.