На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине од 15:00 часова  03.06.2023.до 11:00 часова 05.06.2023. нема информација о концентрацији сумордиоксида на мерним местима Брезоник и Кривељ.

Од 11:00 часова 05.06.2023. до 00:00 06.06.2023. није било прекорачења концентрације SO2 ни на једном мерном месту.
Oд  00:00 часова  05.06.2023. до 00:00 06.06.2023. није било прекорачења концентрација PM10 и PM2,5